Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Aktualności

Zarządzenie Dyrektora z dnia 25 października 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Regulamin funkcjonowania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie od 19 października 2020 r.

Regulamin-funkcjonowania-Szkoły-od-19.10-.-2020-r.pdf

Zarządzenie Dyrektora z dnia 19 października 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie z dnia 19 października 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian trybu organizacji zajęć.pdf

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

15 października 2020 Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie…

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019/2020

Gratulujemy wysokich wyników osiągniętych przez naszych uczniów z klasy 8 POSM I st. Z wszystkich przedmiotów nasi uczniowie osiągnęli wyniki znacznie powyżej wszystkich średnich.Nasza Muzyczna jest w grupie szkół o najwyższych wynikach w Wielkopolsce!   JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI…

Wytyczne MEN dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły – wskazówki dla ucznia

Wydarzenia

2 listopada 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Sukcesy

Konkurs Młodych Wiolonczelistów

Gabriela Łyskawa otrzymała wyróżnienie w XIII Konkursie Młodych Wiolonczelistów we Wrocławiu.

Konkurs skrzypcowy

W IV ogólnopolskim konkursie skrzypcowym i. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu wyróżnienie otrzymała Marta Grubich.

Skip to content