Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Aktualności

Ubezpieczenie szkolne

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września 2022-pawilon dydaktyczny. spotkania uczniów z wychowawcami: Kl. IV –VIII POSM I st.: godz. 10.00-10.30 pawilon dydakt. (s.11,12,14,17,18- będą wydawane podręczniki i ćwiczenia do niektórych przedmiotów) 1 września 2022 – budynek przy ulicy Mieszka I 20, spotkania uczniów z…

Egzamin wstępny do PSM II stopnia w Gnieźnie

Egzamin do PSM II stopnia odbędzie się w dniu 31 – maja – 2022 o godzinie 10:00

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Gratulujemy bardzo wysokich wyników. BRAWO!!!

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania 25 maja, wtorek język polski 9:00 120…

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone dziś, 21 kwietnia…

Zajęcia dla klas I-III POSM I-stopnia od 18-go stycznia 2021

Szanowni Państwo. Informujemy, że od 18 stycznia 2021roku dla uczniów klas I-III POSM I st. wznawia się  nauczanie stacjonarne. Zajęcia, według tygodniowego planu, odbywać się będą w budynku przy ulicy Mieszka I 20 z zachowaniem reżimu sanitarnego(zgodnie z wytycznymi GIS,…

Wydarzenia

Sukcesy

Konkurs Młodych Wiolonczelistów

Gabriela Łyskawa otrzymała wyróżnienie w XIII Konkursie Młodych Wiolonczelistów we Wrocławiu.

Konkurs skrzypcowy

W IV ogólnopolskim konkursie skrzypcowym i. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu wyróżnienie otrzymała Marta Grubich.

Skip to content