Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Aktualności

POSM I st. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 1 września 2020- spotkania uczniów z wychowawcami Kl. VIII i VII: godz. 10.00-10.30 pawilon dydaktyczny(s.11 i s.14, będą wydawane podręczniki i ćwiczenia do niektórych przedmiotów) Kl. VI, V, IV: godz. 11.00-11.30 pawilon dydaktyczny(s.12,18 i s.17, będą…

PSM II st. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

UCZNIOWIE PSM II st. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 Spotkanie z Dyrekcją -1 września 2020r. aula szkoły godz. 12.00

Wytyczne MEN dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły – wskazówki dla ucznia

Wytyczne MEN dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły – wskazówki dla rodzica

Wyprawka dla ucznia klasy I POSM I stopnia.

WYPRAWKA DLA KLASY I Blok rysunkowy biały i kolorowy A4 Blok techniczny biały i kolorowy A4 Zeszyt papierów kolorowych (dowolny format) Farby plakatowe (pędzelki i kubek) Plastelina Ołówki Zmazywalny długopis Gumka do mazania Nożyczki Klej Zeszyty 16 kart. w linie…

List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram wydawania świadectw

Wydarzenia

Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że najbliższy piątek 12 czerwca jest, zgodnie z wcześniej ustalonym rocznym kalendarium roku szkolnego, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.

Sukcesy

Konkurs Młodych Wiolonczelistów

Gabriela Łyskawa otrzymała wyróżnienie w XIII Konkursie Młodych Wiolonczelistów we Wrocławiu.

Konkurs skrzypcowy

W IV ogólnopolskim konkursie skrzypcowym i. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu wyróżnienie otrzymała Marta Grubich.