Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Aktualności

Wyprawka dla ucznia klasy I POSM I stopnia.

WYPRAWKA DLA KLASY I Blok rysunkowy biały i kolorowy A4 Blok techniczny biały i kolorowy A4 Zeszyt papierów kolorowych (dowolny format) Farby plakatowe (pędzelki i kubek) Plastelina Ołówki Zmazywalny długopis Gumka do mazania Nożyczki Klej Zeszyty 16 kart. w linie…

List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram wydawania świadectw

Egzamin wstępny do PSM II stopnia w Gnieźnie

Szczegółowe informacje dla kandydatów: https://muzyczna.gniezno.pl/rekrutacja/psm-ii-stopien-informacja-dla-kandydatow/

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych….

Regulamin zajęć od 25.05.2020 r.

Regulamin określający zasady organizacji  i prowadzenia  zajęć  opiekuńczo – wychowawczych w  klasach I-III  w POSM I st. od 25.05.2020 r. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych . W grupie może przebywać do…

REKRUTACJA 2020/2021

W związku zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego egzaminy wstępne do klasy I POSM I st. zostały przełożone na czerwiec. Szczegółowe informacje wkrótce. Osoby, które złożyły wnioski nie muszą składać ich ponownie, gdyż są już na liście kandydatów.

Wydarzenia

Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że najbliższy piątek 12 czerwca jest, zgodnie z wcześniej ustalonym rocznym kalendarium roku szkolnego, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.

Sukcesy

Konkurs Młodych Wiolonczelistów

Gabriela Łyskawa otrzymała wyróżnienie w XIII Konkursie Młodych Wiolonczelistów we Wrocławiu.

Konkurs skrzypcowy

W IV ogólnopolskim konkursie skrzypcowym i. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu wyróżnienie otrzymała Marta Grubich.