Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Aktualności

Regulamin zajęć od 25.05.2020 r.

Regulamin określający zasady organizacji  i prowadzenia  zajęć  opiekuńczo – wychowawczych w  klasach I-III  w POSM I st. od 25.05.2020 r. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych . W grupie może przebywać do…

REKRUTACJA 2020/2021

W związku zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego egzaminy wstępne do klasy I POSM I st. zostały przełożone na czerwiec. Szczegółowe informacje wkrótce. Osoby, które złożyły wnioski nie muszą składać ich ponownie, gdyż są już na liście kandydatów.

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KL. VIII

Od 25.05.2020 r. ruszają konsultacje dla uczniów kl. VIII. Prowadzone będą w środy w pawilonie dydaktycznym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. – godz. 10:00- matematyka – godz. 11:00- j. angielski – godz. 12:00- j. polski

Komunikat: PRACA OD 25.05.2020 r. POSM I st.

Od poniedziałku 25.05.2020 r. ruszają zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla klas I-III. Udział uczniów klas 1-3 w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych od 25.05. jest dobrowolny. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8:00-13:00. Uczniowie przebywać będą w sali nr 5, przy…

Komunikat w sprawie egzaminów dyplomowych

Biorąc pod uwagę aktualne stanowisko Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia, w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów zawodowych, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że egzaminy dyplomowe, jako egzaminy będące formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów szkół artystycznych, będą mogły być przeprowadzane…

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa…

Wydarzenia

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.

Zebrania z rodzicami

Dnia 21 i 22 stycznia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące I okres roku szkolnego 2019/2020.


Więcej

Sukcesy

Konkurs Młodych Wiolonczelistów

Gabriela Łyskawa otrzymała wyróżnienie w XIII Konkursie Młodych Wiolonczelistów we Wrocławiu.

Konkurs skrzypcowy

W IV ogólnopolskim konkursie skrzypcowym i. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu wyróżnienie otrzymała Marta Grubich.