Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie

Budynek główny

Wydarzenia

Skip to content