Dotacje MKiDN

W 2005 roku , dzięki środkom pozyskanym z programu
„Rozwój, infrastruktura kultury i szkolnictwa artystycznego”
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
,
uregulowano kwestię własności budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie przy ul. Mieszka I 20 wraz z przyległym do niego terenem.

W 2011 roku szkołą realizowała zadanie pn. „Zakup instrumentów dla szkolnictwa artystycznego”. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość prac wyniosła 69.560,20 zł, z tego dotacji MKiDN – 51.300,00 zł.


W ramach zadania pozyskano:
a) kotły orkiestrowe – 2 szt. (ADAMS model PAUNFI 23 oraz model PAUNFI 32),
b) pianina – 4 szt. (YAMAHA model B2 PE – 1 szt. oraz model B3 PE – 3 szt.).

» Realizacja obchodów 100 rocznicy urodzin W. Lutosławskiego