Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Egzamin wstępny do PSM II stopnia w Gnieźnie

Wydarzenia

Skip to content