Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Egzamin wstępny do PSM II stopnia w Gnieźnie

Egzamin do PSM II stopnia odbędzie się w dniu 31 – maja – 2022 o godzinie 10:00

Wydarzenia

Skip to content