Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Jak skutecznie uczyć się w domu?

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie w załączniku znajdziecie cenne porady jak w tej trudnej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy skutecznie się uczyć.

Poradnik

Wydarzenia

2 listopada 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Skip to content