Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Aktualności

REKRUTACJA 2020/2021

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KL. VIII

Komunikat: PRACA OD 25.05.2020 r. POSM I st.

Komunikat w sprawie egzaminów dyplomowych

Komunikat

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Występ online zespołu smyczkowego z okazji 75-lecia Szkoły Muzycznej

Komunikat ws. pracy sekretariatu szkoły

Próbny egzamin ósmoklasisty

Jak skutecznie uczyć się w domu?

Wydarzenia

Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że najbliższy piątek 12 czerwca jest, zgodnie z wcześniej ustalonym rocznym kalendarium roku szkolnego, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.