Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Komunikat ws. pracy sekretariatu szkoły

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie całego kraju, informujemy, że od dnia dzisiejszego do odwołania kontakt z sekretariatem szkoły jest możliwy tylko mailowo – zpsm-gniezno@o2.pl, oraz w sprawach pilnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 13:00 pod numerem telefonu 665 915 878.

Dyrekcja szkołyWydarzenia

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zebrania z rodzicami

Dnia 21 i 22 stycznia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące I okres roku szkolnego 2019/2020.


Więcej