Koncert Jubileuszowo-Imieninowy

21 marca 2017 w Auli Królewskiej dawnego „Medyka” w Gnieźnie odbył się uroczysty koncert Jubileuszowo-Imieninowy dedykowany :Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu z okazji 60 lecia święceń kapłańskich , urodzin i imienin ,oraz Jego Ekscelencji Księdzu Józefowi Kowalczykowi z okazji 55 lecia święceń kapłańskich i imienin.

W trakcie trwania uroczystości szanownym Jubilatom wręczone zostały okolicznościowe medale, gratulacje i życzenia.

Licznie zaproszeni goście min. Wicewojewoda Województwa Wielkopolskiego Marlena Moląg ,Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska, zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Michał Powałowski , Wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman ,dyrektorzy szkół, mieszkańcy Gniezna jak i zgromadzona gnieźnieńska młodzież miała okazję wysłuchać koncertu przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

W programie usłyszeć mogliśmy:

  • Pieśni wielkopostne: Rozpięty na ramionach Pewnej nocy ,Chwalę Ciebie Panie w wykonaniu zespołu wokalnego "Zaplątani w pięciolinie"
  • F.Chopin Etiudę cis-moll op.10 nr 4
  • F.Chopin Balladę F-dur op.38, które na fortepianie zagrał Stanisław Majewski - uczeń kl.VI SM II st.

H.Wieniawskiego Souvenir de Moscou utwór zagrany na skrzypcach przez Sarę Powagę z kl.VI SM II st. przy akompaniamencie Franciszka Musioła

A.Caporale Sonatę d-moll cz.I w wykonaniu wiolonczelistki Gabrieli Łyskawy z kl.V OSM I st. przy fortepianie Franciszek Musioł

F.Chopin Fantazję –Impromptu cis-moll w wykonaniu pianisty Jana Buraczyka ucznia kl.IV SM II st.

Koncert prowadziła pani Agnieszka Malanowska

Dziękuję wszystkim gościom za udział w koncercie , a nauczycielom i uczniom Szkoły Muzycznej za wkład pracy w przygotowanie koncertu.