Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Koncert Katedralny

W niedzielę 19 stycznia 2020 r. odbył się XXXIII Katedralny Koncert Noworoczny  w wykonaniu uczniów ZPSM.

Młodzi muzycy zaprezentowali utwory klasyczne, które wykonali soliści z klas fletu i wiolonczeli.

Kolędy zaśpiewał chór i zagrały zespoły smyczkowe. Posłuchaliśmy również utworów skomponowanych na organy, które w tym miejscu zabrzmiały wyjątkowo. Na zakończenie koncertu wystąpiła Powiatowa Orkiestra Dęta w skład której wchodzą uczniowie szkoły muzycznej oraz orkiestra dęta POSM I st.

Licznie zgromadzeni słuchacze nagrodzili  brawami uzdolnioną młodzież.

Wszystkim uczniom oraz pedagogom  zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego wydarzenia serdecznie DZIĘKUJEMY.

Wydarzenia

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.

Zebrania z rodzicami

Dnia 21 i 22 stycznia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące I okres roku szkolnego 2019/2020.


Więcej