Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Koncert Katedralny

W niedzielę 19 stycznia 2020 r. odbył się XXXIII Katedralny Koncert Noworoczny  w wykonaniu uczniów ZPSM.

Młodzi muzycy zaprezentowali utwory klasyczne, które wykonali soliści z klas fletu i wiolonczeli.

Kolędy zaśpiewał chór i zagrały zespoły smyczkowe. Posłuchaliśmy również utworów skomponowanych na organy, które w tym miejscu zabrzmiały wyjątkowo. Na zakończenie koncertu wystąpiła Powiatowa Orkiestra Dęta w skład której wchodzą uczniowie szkoły muzycznej oraz orkiestra dęta POSM I st.

Licznie zgromadzeni słuchacze nagrodzili  brawami uzdolnioną młodzież.

Wszystkim uczniom oraz pedagogom  zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego wydarzenia serdecznie DZIĘKUJEMY.

Wydarzenia

Zebrania z rodzicami

Dnia 21 i 22 stycznia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące I okres roku szkolnego 2019/2020.


Więcej

Katedralny Koncert Noworoczny

Odbędzie się 19 stycznia 2020 r. o godzinie 16:15


Więcej

Przerwa świąteczna

Trwa od 23.12.2019 do 1.01.2020r.

Dni: 2 i 3.01.2020 są wolnymi  od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia dydaktyczne zgodne z tygodniowym planem – od 7 stycznia 2020r.