Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Kontakt

budynek główny:
ul. Mieszka I 20
62-200 Gniezno
tel.: (61) 426-34-60
zpsm-gniezno @ o2.pl

muzycznaGniezno

pawilon dydaktyczny:
ul. Mieszka I 64
62-200 Gniezno
tel.: (61) 426-49-27
zpsm2gniezno @ o2.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod @ muzyczna.gniezno.pl


Wydarzenia

Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że najbliższy piątek 12 czerwca jest, zgodnie z wcześniej ustalonym rocznym kalendarium roku szkolnego, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.