Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Skip to content