Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Muzyczne Mikołajki

Od 2 grudnia przez cały tydzień na 10 koncertach gościliśmy przedszkolaków  z gnieźnieńskich placówek publicznych i niepublicznych.

Ponad 700 maluchów mogło często pierwszy raz w życiu posłuchać magicznego dźwięku prawdziwych skrzypiec, fortepianu, saksofonu czy ksylofonu na żywo.

Wspaniałą muzyczną ucztę dla młodszych kolegów i koleżanek przygotowali uczniowie klasy 2 POSM I st. pod opieką Pań Kariny Dengler – Kapeli i Aleksandry Kosińskiej – Obertyn. Dziękujemy naszym młodym wykonawcom za zaangażowanie i ogromny wysiłek jaki włożyli w przygotowanie tego wydarzenia.

Wydarzenia

Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że najbliższy piątek 12 czerwca jest, zgodnie z wcześniej ustalonym rocznym kalendarium roku szkolnego, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.