Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Dotacje MKiDN

W 2005 roku , dzięki środkom pozyskanym z programu 
„Rozwój, infrastruktura kultury i szkolnictwa artystycznego” 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
,
uregulowano kwestię własności budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie przy ul. Mieszka I 20 wraz z przyległym do niego terenem.

W 2011 roku szkołą realizowała zadanie pn. „Zakup instrumentów dla szkolnictwa artystycznego”. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość prac wyniosła 69.560,20 zł, z tego dotacji MKiDN – 51.300,00 zł.
W ramach zadania pozyskano:
a) kotły orkiestrowe – 2 szt. (ADAMS model PAUNFI 23 oraz model PAUNFI 32),
b) pianina – 4 szt. (YAMAHA model B2 PE – 1 szt. oraz model B3 PE – 3 szt.).

Wydarzenia

Zebrania z rodzicami

Dnia 21 i 22 stycznia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące I okres roku szkolnego 2019/2020.


Więcej

Katedralny Koncert Noworoczny

Odbędzie się 19 stycznia 2020 r. o godzinie 16:15


Więcej

Przerwa świąteczna

Trwa od 23.12.2019 do 1.01.2020r.

Dni: 2 i 3.01.2020 są wolnymi  od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia dydaktyczne zgodne z tygodniowym planem – od 7 stycznia 2020r.