Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Dotacje MKiDN

W 2005 roku , dzięki środkom pozyskanym z programu 
„Rozwój, infrastruktura kultury i szkolnictwa artystycznego” 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
,
uregulowano kwestię własności budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie przy ul. Mieszka I 20 wraz z przyległym do niego terenem.

W 2011 roku szkołą realizowała zadanie pn. „Zakup instrumentów dla szkolnictwa artystycznego”. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość prac wyniosła 69.560,20 zł, z tego dotacji MKiDN – 51.300,00 zł.
W ramach zadania pozyskano:
a) kotły orkiestrowe – 2 szt. (ADAMS model PAUNFI 23 oraz model PAUNFI 32),
b) pianina – 4 szt. (YAMAHA model B2 PE – 1 szt. oraz model B3 PE – 3 szt.).

Wydarzenia

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r. – rozporządzenie podpisane

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Dziś, 27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Skip to content