Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Historia

Historia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie datuje się od 5 kwietnia 1945 roku, kiedy to Zarząd Miejsko-Gminny miasta Gniezna powołuje do życia Miejską Szkołę Muzyczną.

W roku 1950 Ministerstwo Kultury i Sztuki przejmuje szkołę i zmienia nazwę na Państwową Szkołę Muzyczną.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej , od 1 września 1970 roku, imienia Feliksa Nowowiejskiego.

We wrześniu 1999r. Minister Kultury i Sztuki powołuje do życia Zespół Państwowych Szkół Muzycznych. W skład zespołu wchodzą: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie i Szkoła Muzyczna II st. Utworzenie Szkoły Muzycznej II st. jest zwieńczeniem wieloletnich starań o to, by absolwenci szkoły podstawowej mogli kontynuować dalszą muzyczną naukę w Gnieźnie. Pierwsi absolwenci SM II st. studiują już w Akademiach Muzycznych w całym kraju.

Od momentu powstania funkcję dyrektora pełnili:

 • 16.09.1945 – 31.08.1970 mgr Kazimierz Nowicki
 • 01.09.1970 – 31.081988 mgr Wiesław Kiser
 • 15.08.1988 – 30.04.1990 mgr Zofia Łagiewska
 • 01.05.1990 – 31.08.1998 mgr Aleksandra Maciejaszek- Abramowicz
 • od 01.09.1998 mgr Rafał Stańczak

Obecnie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie prowadzi kształcenie w następujących specjalnościach:

 • fortepian
 • instrumenty smyczkowe i szarpane (skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara)
 • instrumenty dęte blaszane, drewniane i perkusyjne (flet, klarnet, puzon, waltornia, trąbka, perkusja, akordeon)
 • organy

W latach 1945 do 2012 roku szkołę ukończyło ponad 1500 absolwentów.

Wśród nich należy wyróżnić artystów scen polskich i wybitnych pedagogów m.in. Urszulę Trawińską –Moroz, Jacka Weissa, Pawła Radzińskiego ,Michała Skorego, Kazimierza Konarowskiego.

O poziomie artystycznym szkoły świadczy wysoki procent absolwentów kontynuujących naukę w szkołach muzycznych II stopnia i akademiach muzycznych.

W ostatnich latach Zespół prowadzi wzmożoną działalność koncertową, na terenie Wielkopolski, w ramach „Programu promocji muzyki klasycznej” ,który ma służyć upowszechnianiu muzyki klasycznej w środowisku lokalnym. Co rocznie Zespól organizuje ponad 50 koncertów Do tradycji ostatnich lat należą również cykliczne Koncerty Katedralne odbywające się dwa razy w roku: noworoczny / w styczniu/ i podsumowujący całoroczną pracę / w czerwcu / ,które gromadzą liczną publiczność lokalną.

Obok sukcesów muzycznych uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w licznych konkursach przedmiotowych, już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej wyróżniają się w zmaganiach matematycznych, ortograficznych, czy recytatorskich zajmując pierwsze miejsca. Owocuje to wynikami w corocznym udziale w finale Gnieźnieńskiego Konkursu Matematycznego: w 2012r. uczniowie zajęli trzy pierwsze miejsca, a w 2013r. pierwsze miejsce. Również w Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym możemy poszczycić się tytułami finalisty w r. 2007 i 2013r., a w 2010r. tytułem laureata w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Bitwie pod Grunwaldem.

Do ostatnich sukcesów muzycznych zaliczamy:

 • III miejsce w VI Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w 2010r
 • wyróżnienie w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych CEA Szkół Muzycznych II st. w Warszawie 2011
 • III miejsce w Festiwalu Pianistycznym im. Apolinarego Szelugi w Słupcy 2011
 • II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Cittá di Caragilo” we Włoszech 2011
 • II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Sonat w Szczecinie 2012
 • II miejsce w Wiosennych Konfrontacjach Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych w Inowrocławiu 2012
 • Gran Prix w VII Festiwalu Muzyki Fortepianowej w Łowiczu 2012
 • I miejsce w VI Regionalnym Konkursie „Lubimy śpiewać” w 2012
 • III miejsce w polsko-niemieckim Konkursie Pianistycznym „Młode talenty 2012r” w Szczecinie
 • I miejsce w VI Regionalnym Konkursie „Lubimy śpiewać” w 2012r. w Poznaniu
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym w Kościanie 2013
 • szczególne wyróżnienie w Międzynarodowym Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym 2013

Wydarzenia

Skip to content