Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Nasze atuty

Szkoła Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego szczycąca się już blisko 60 – letnią tradycją (w tym roku obchodzimy jubileusz swego istnienia) posiada niewątpliwie wiele atrybutów, wyróżniających ją od innych placówek ogólnokształcących.
Wśród nich wymienić możemy następujące:

 • Nasza szkoła jest jedyną tego typu placówką w powiecie
 • Mamy dogodne położenie – ścisłe centrum miasta
 • Realizujemy program w zakresie kształcenia ogólnego obowiązujący i odpowiadający poziomowi innych szkół podstawowych
 • Jednocześnie, wraz z kształceniem ogólnym, stwarzamy możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności z przedmiotów muzycznych
 • Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dzięki czemu zapewniamy wysoki poziom nauczania
 • Wysoki poziom nauczania potwierdzają zajmowane przez naszych uczniów czołowe miejsca w licznych konkursach i olimpiadach
 • Nasze klasy składają się z niewielkiej liczby uczniów, co sprzyja indywidualizacji nauczania
 • Zapewniamy jednozmianowy system nauczania
 • W naszej szkole zajęcia muzyczne przeplatają się z zajęciami ogólnokształcącymi
 • Proponujemy naukę języka angielskiego od klasy 1
 • Posiadamy świetlicę szkolną, w której czas szybko mija
 • Proponujemy do wyboru naukę na różnorodnych instrumentach z szerokiej gamy instrumentów klawiszowych, smyczkowych i szarpanych, dętych i perkusyjnych
 • Chętnym wypożyczamy instrumenty, co nie wymusza konieczności ich zakupu
 • Posiadamy własną bibliotekę muzyczną, stwarzając możliwość korzystania z jej zbiorów, co nie wymusza konieczności zakupu pozycji muzycznych

W naszej codziennej pracy:

 • Pomagamy każdemu dziecku w urzeczywistnianiu swoich możliwości rozwojowych i poznawczych oraz rozwijaniu posiadanych zdolności
 • Przygotowujemy każde dziecko do samodzielnego zdobywania wiedzy i aktywnego poznawania świata
 • Pobudzamy i umożliwiamy wszechstronny rozwój osobowy każdego dziecka (intelektualny, społeczny, emocjonalny, zdrowotny, estetyczny, moralny i duchowy)
 • Uczymy wyrażania samego siebie w różnych formach ekspresji
 • Stwarzamy każdemu dziecku możliwość przeżywania radości tworzenia
 • Wprowadzamy dziecko w świat kultury i dziedzictwa narodowego
 • Stwarzamy każdemu dziecku warunki do rozwijania własnej samodzielności, systematyczności, obowiązkowości, wytrwałości, wrażliwości, kreatywności i odpowiedzialności za siebie i innych
 • Stwarzamy również warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • Kładziemy nacisk na świadomość dzieci dotyczącą użyteczności zdobywanej wiedzy
 • Umacniamy wiarę każdego dziecka we własne siły i możliwość osiągania sukcesów
 • Wspomagamy dzieci w ich dążeniu do osiągania wyznaczonych sobie celów.

Wydarzenia

Skip to content