Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

POSM I st. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1 września 2020- spotkania uczniów z wychowawcami

Kl. VIII i VII: godz. 10.00-10.30 pawilon dydaktyczny
(s.11 i s.14, będą wydawane podręczniki i ćwiczenia do niektórych przedmiotów)

Kl. VI, V, IV: godz. 11.00-11.30 pawilon dydaktyczny
(s.12,18 i s.17, będą wydawane podręczniki i ćwiczenia do niektórych przedmiotów)
Kl. I: godz. 10.00-10.30 budynek przy ulicy Mieszka I 20
( aula szkoły I p. spotkanie z dyrekcją szkoły) będą wydawane podręczniki

Kl. II i III: godz. 11.00-11.30 budynek przy ulicy Mieszka I 20
(s.16, s.5) będą wydawane podręczniki

Wydarzenia

Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że najbliższy piątek 12 czerwca jest, zgodnie z wcześniej ustalonym rocznym kalendarium roku szkolnego, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.