Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Próbny egzamin ósmoklasisty

Wydarzenia

2 listopada 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Skip to content