Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Regulamin funkcjonowania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie od 19 października 2020 r.

Skip to content