Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

REKRUTACJA 2020/2021

W związku zaleceniami Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego egzaminy wstępne do klasy I POSM I st. zostały przełożone na czerwiec.

Szczegółowe informacje wkrótce.

Osoby, które złożyły wnioski nie muszą składać ich ponownie, gdyż są już na liście kandydatów.

Wydarzenia

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.

Zebrania z rodzicami

Dnia 21 i 22 stycznia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące I okres roku szkolnego 2019/2020.


Więcej