Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

REKRUTACJA 2020/2021

W związku zaleceniami Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego egzaminy wstępne do klasy I POSM I st. zostały przełożone na czerwiec.

Szczegółowe informacje wkrótce.

Osoby, które złożyły wnioski nie muszą składać ich ponownie, gdyż są już na liście kandydatów.

Wydarzenia

Skip to content