Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września 2022-pawilon dydaktyczny.

spotkania uczniów z wychowawcami:

Kl. IV –VIII POSM I st.: godz. 10.00-10.30 pawilon dydakt. (s.11,12,14,17,18- będą wydawane podręczniki i ćwiczenia do niektórych przedmiotów)


1 września 2022 – budynek przy ulicy Mieszka I 20, spotkania uczniów z wychowawcami:

Kl. I :  godz. 9.00-9.30 ( aula szkoły I p. spotkanie z Dyrekcją Szkoły)będą wydawane  podręczniki, (jeden rodzic – jeden uczeń

Kl. II i III: godz. 9.30-10.00 (s.17, s.5) będą wydawane podręczniki


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 dla uczniów  PSM II st.

1 września 2021- spotkanie z Dyrekcją – bud. gł. aula godz.11.30 (podanie indywidualnych ram czasowych zajęć w szkołach ogólnokształcącychZajęcia 2 września 2022 r.

kl. I-III POSM I st. lekcje do 12.20 wg tygodniowego planu (nie ma zajęć w świetlicy dla klas I-III)

Kl. IV-VIII POSM I st. lekcje do 13.20 wg tygodniowego planu

_ nauczyciele muzycy pełnią dyżur w budynku głównym od 12.15 do14.15 celem ustalenia zajęć indywidualnych


Dla uczniów PSM II st. zajęcia, zgodnie z tygodniowym planem, odbywać się będą od 5 września 2022

 

Wydarzenia

Skip to content