Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Termomodernizacja

Termomodernizacja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie rozpoczęła się 1.06.2018 r., w obu budynkach: przy ul. Mieszka I 20 i Mieszka I 64. W ramach rozbudowy wymieniono instalację elektryczną, wentylacyjną, a instalację grzewczą zastąpiono pompami ciepła. W porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gnieźnie została wymieniona również stolarka okienna. Osuszono także fundamenty obu budynków.

Termomodernizacja zakończyła się 14.02.2019 r.

Budynki naszej placówki przy ul. Mieszka I 20 i Mieszka I 64 zostały objęte projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa. 

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

1 czerwca 2018 roku rozpoczęły się w naszej placówce prace związane z ww. projektem.

14 lutego 2019 roku projekt został zakończony ( w jego ramach wymieniono instalację elektryczną, wentylacyjną, a instalację grzewczą zastąpiono pompami ciepła. W porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gnieźnie została wymieniona również stolarka okienna. Osuszono także fundamenty obu budynków).

MKiDN
https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych
CEA
https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

Wydarzenia

Skip to content