Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019/2020

Gratulujemy wysokich wyników osiągniętych przez naszych uczniów z klasy 8 POSM I st.

Z wszystkich przedmiotów nasi uczniowie osiągnęli wyniki znacznie powyżej wszystkich średnich.Nasza Muzyczna jest w grupie szkół o najwyższych wynikach w Wielkopolsce!

  JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 67,76% 52,76% 76,23%
Miasto Gniezno 54,80% 42,00% 53,38%
Powiat 51,93% 39,07% 47,28%
Wielkopolska 56,90% 44,06% 51,52%
Okręg 56,4% 43,34% 51,86%

Gratulujemy uczniom, pedagogom i rodzicom.

Brawo!!!

Wydarzenia

Skip to content