Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Gratulujemy bardzo wysokich wyników. BRAWO!!!

Wydarzenia

Skip to content