Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Wyprawka dla ucznia klasy I POSM I stopnia.

WYPRAWKA DLA KLASY I

 • Blok rysunkowy biały i kolorowy A4
 • Blok techniczny biały i kolorowy A4
 • Zeszyt papierów kolorowych (dowolny format)
 • Farby plakatowe (pędzelki i kubek)
 • Plastelina
 • Ołówki
 • Zmazywalny długopis
 • Gumka do mazania
 • Nożyczki
 • Klej
 • Zeszyty 16 kart. w linie (kolorowe), w kratkę
 • Teczka podpisana (na bloki i papier kolorowy)
 • Kredki Bambino

Wydarzenia

Komunikat

Uprzejmie przypominamy, że najbliższy piątek 12 czerwca jest, zgodnie z wcześniej ustalonym rocznym kalendarium roku szkolnego, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.