Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Występ online zespołu smyczkowego z okazji 75-lecia Szkoły Muzycznej

7 kwietnia 2020 r. mieliśmy świętować 75 rocznicę utworzenia Szkoły Muzycznej w Gnieźnie.

Rzeczywistość skorygowała nasze plany bardzo mocno i niestety musieliśmy odwołać Koncert Jubileuszowy. Nie poddajemy się jednak i kiedy będzie to bezpieczne zorganizujemy tę uroczystość. Ku pokrzepieniu serc w załączeniu występ zespołu smyczkowego klas 6, 7 i 8 POSM I stopnia. Nasi uczniowie w utworze Habanera Gustavo Sbaco. Gratulacje dla uczniów i prowadzącej zespół Pani Agaty Musioł

Wydarzenia

Komunikat

Dzień 30 kwietnia 2020 r. ( czwartek)  jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dziennik elektroniczny

Od dnia 25 lutego 2020r. rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbierają loginy i hasła do dziennika elektronicznego, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Klasy I-III w sekretariacie budynek główny

Klasy IV – VIII w sekretariacie w pawilonie.

Zebrania z rodzicami

Dnia 21 i 22 stycznia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące I okres roku szkolnego 2019/2020.


Więcej