Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Wytyczne MEN dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły – wskazówki dla rodzica

Wydarzenia

Skip to content