Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZPSM W GNIEŹNIE

Wydarzenia

Skip to content