Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Zarządzenie nr 7/2020/2021 Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian trybu organizacji zajęć od 9 listopada 2020 do 29 listopada 2020 roku

Skip to content