Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

ZARZĄDZENIE NR 8/2020/2021 DYREKTORA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W GNIEŹNIE z dnia 6 listopada 2020 r.

Wydarzenia

Skip to content