Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Organ sprawujący nadzór: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Zebrania z rodzicami

Dnia 21 i 22 stycznia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące I okres roku szkolnego 2019/2020.

21 stycznia 2020 r. klasy I – III POSM I st. budynek główny godz. 17:15,

klasa IV POSM I st. pawilon dydaktyczny godz. 17:45

klasa VIII POSM I st. pawilon dydaktyczny godz. 17:15

22 stycznia 2020 r. klasa V i VI POSM I st. pawilon dydaktyczny godz. 17:15

klasa VII POSM I st. pawilon dydaktyczny godz. 18:00

Wydarzenia

Zebrania z rodzicami

Dnia 21 i 22 stycznia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące I okres roku szkolnego 2019/2020.


Więcej

Katedralny Koncert Noworoczny

Odbędzie się 19 stycznia 2020 r. o godzinie 16:15


Więcej

Przerwa świąteczna

Trwa od 23.12.2019 do 1.01.2020r.

Dni: 2 i 3.01.2020 są wolnymi  od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia dydaktyczne zgodne z tygodniowym planem – od 7 stycznia 2020r.